Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny

Wiele firm i instytucji zajmujących się organizowaniem szkoleń korzysta z możliwości, jakie daje Europejski Fundusz Społeczny. Warunkiem uzyskania dotacji jest oczywiście prawidłowo napisany i zatwierdzony do realizacji projekt oraz zorganizowane w jego zakresie szkolenia, warsztaty lub kursy.

Ważne jest posiadanie wiedzy i umiejętności związanych z rozliczaniem i kontrolą unijnych projektów. Szkolenie tego typu ma na celu zdobycie bądź też aktualizację posiadanej wiedzy praktycznej i teoretycznej związanej z w/w tematyką. Bardzo ważną kwestią odpowiedzialna za prawidłowy przebieg szkolenia oraz projektu jest właściwa kontrola podejmowanych działań projektowych oraz ich rozliczanie. Odpowiedzialni za te działania koordynatorzy projektów poddawani są częstym szkoleniom mając na uwadze zwiększenie ich efektywności oraz poprawności wykonywanych kontroli. Szkolenie zwraca uwagę na najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy, ale ponadto uwzględnia także błędy kontrolerów.

Projekty współfinansowane ze środków unijnych czy to w ramach projektu PO IG czy PO KL wymagają skrupulatnej kontroli oraz przeciwdziałania wszelkim nadużyciom. Zapobiegać takiemu stanu rzeczy ma organizacja szkoleń o powyższej tematyce. Prawidłowe kwalifikowanie kosztów, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji oraz rozliczanie dotacji stanowią kluczowe działania związane z programem podejmowanego szkolenia.

Zwróćmy uwagę na charakterystyczne zagadnienia podejmowane w takich szkoleniach. Są to m.in.
- Zapoznanie się z obowiązująca dokumentacją zarówno tą dotyczącą organizatorów, prowadzących wykłady jak również korzystających ze szkoleń.
- kwestie prawidłowego kwalifikowania wydatków, uwzględnienie harmonogramu oraz budżetu
- omówienie programu Generator Wniosków Płatniczych czy też Generator Wniosków Aplikacyjnych
- weryfikacja dokumentów i załączników niezbędnych do udokumentowania poniesionych wydatków
- kontrola i jej różnorakie aspekty

Obowiązkowym elementem mającym miejsce podczas realizacji projektu oraz szkoleń są czynności ewaluacyjne, podsumowujące zrealizowane działania oraz pozwalające na wyciągnięcie wniosków i przesłanek na przyszłość.

Jeśli chcesz zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu koordynowania oraz kontroli projektów i szkoleń unijnych warto zastanowić się nad uczestnictwem w tego typu szkoleniach. Zdobyte wiadomości oraz umiejętności praktyczne pozwolą na lepsze wypełnianie obowiązków zawodowych oraz wpłyną na świadomość bycia lepszym i bardziej konkurencyjnym na rynku pracy.