Trener
Trener to osoba, której rolą jest przede wszystkim fizyczne, i/lub psychiczne przygotowanie swojego ucznia, bądź grupy, do jak najlepszego funkcjonowanie w danej dziedzinie, czy posiadania jak najlepszych umiejętności w ustalonym zakresie. Trenerem może być zarówno osoba szkoląca grupę zawodników w dowolnej dyscyplinie sportowej, jak i osoba doskonaląca u swego podopiecznego umiejętności negocjacyjne.


Wróć do listy słów
Katalog firm
lub wybierz kategorię z listy:
Najnowsze firmy
Najbliższe targi i wystawy